*
*
*
*
ورود 
  سه شنبه 25 شهریور ماه 1393  * برنامه كلاسي عضويت 
برنامه کلاسی دروس عمومی برای کلیه رشته ها
     
برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی  3/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)  3/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(علوم قرانی وحدیث)  3/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فقه ومبانی حقوق اسلامی)  3/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فلسفه وکلام اسلامی)  3/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته حسابداری  9/16/2014 69.01 دريافت
برنامه کلاسی رشته حقوق  9/16/2014 70.00 دريافت
برنامه کلاسی رشته روانشناسی  9/9/2014 61.74 دريافت
برنامه کلاسی رشته علو اجتماعی(پژوهشگری)  4/30/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی (تعاونی و رفاه)  4/30/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی  9/16/2014 56.30 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی  9/9/2014 59.82 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی  9/16/2014 71.00 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی  9/9/2014 69.17 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی  9/16/2014 69.28 دريافت
برنامه کلاسی رشته مشاوره  9/9/2014 54.76 دريافت
برنامه کلاسی رشته ی کتابداری  2/25/2014 نامعلوم دريافت
     
برنامه کلاسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی
     
Copyright (c) 1393/06/25 nt.isfpnu.ac.ir
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا