*
*
*
*
ورود 
  سه شنبه 07 بهمن ماه 1393  * برنامه كلاسي عضويت 
برنامه کلاسی دروس عمومی برای کلیه رشته ها
     
برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی  10/20/2014 64.00 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(علوم قرانی وحدیث)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فقه ومبانی حقوق اسلامی)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فلسفه وکلام اسلامی)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته حسابداری  9/16/2014 70.99 دريافت
برنامه کلاسی رشته حقوق  9/16/2014 73.61 دريافت
برنامه کلاسی رشته روانشناسی  9/17/2014 64.93 دريافت
برنامه کلاسی رشته روانشناسی مخصوص ورودی های 93  9/17/2014 43.21 دريافت
برنامه کلاسی رشته علو م اجتماعی(پژوهشگری)  10/15/2014 52.28 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی (تعاونی و رفاه)  10/15/2014 50.67 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی  9/16/2014 56.30 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی  9/17/2014 61.89 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی  9/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی  9/9/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی  9/16/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته مشاوره  10/11/2014 نامعلوم دريافت
برنامه کلاسی رشته ی کتابداری  2/25/2014 نامعلوم دريافت
     
برنامه کلاسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی
     
Copyright (c) 1393/11/07 nt.isfpnu.ac.ir
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا