*
*
*
*
ورود 
  شنبه 08 شهریور ماه 1393  * برنامه كلاسي عضويت 
برنامه کلاسی دروس عمومی برای کلیه رشته ها
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
برنامه کلاسی دروس عمومی کلیه رشته ها  3/5/2014 33.79 دريافت
     
برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی  3/16/2014 30.72 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)  3/16/2014 30.72 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(علوم قرانی وحدیث)  3/16/2014 30.72 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فقه ومبانی حقوق اسلامی)  3/16/2014 30.72 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فلسفه وکلام اسلامی)  3/16/2014 30.72 دريافت
برنامه کلاسی رشته حسابداری  3/2/2014 34.82 دريافت
برنامه کلاسی رشته حقوق  4/6/2014 36.86 دريافت
برنامه کلاسی رشته روانشناسی  3/5/2014 36.86 دريافت
برنامه کلاسی رشته علو اجتماعی(پژوهشگری)  4/30/2014 34.82 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی (تعاونی و رفاه)  4/30/2014 34.82 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی  3/2/2014 34.30 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی  3/5/2014 36.35 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی  3/2/2014 36.86 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی  3/2/2014 35.84 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی  3/2/2014 36.35 دريافت
برنامه کلاسی رشته مشاوره  3/5/2014 33.28 دريافت
برنامه کلاسی رشته ی کتابداری  2/25/2014 28.67 دريافت
     
برنامه کلاسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی
     
Copyright (c) 1393/06/08 nt.isfpnu.ac.ir
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا