*
*
*
*
ورود 
  شنبه 02 خرداد ماه 1394  * برنامه كلاسي عضويت 
برنامه کلاسی دروس عمومی برای کلیه رشته ها
     
برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی  10/20/2014 64.00 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(علوم قرانی وحدیث)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فقه ومبانی حقوق اسلامی)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته الهیات(فلسفه وکلام اسلامی)  10/20/2014 78.34 دريافت
برنامه کلاسی رشته حسابداری  9/16/2014 79.27 دريافت
برنامه کلاسی رشته حقوق  9/16/2014 77.10 دريافت
برنامه کلاسی رشته روانشناسی  2/2/2015 74.39 دريافت
برنامه کلاسی رشته روانشناسی مخصوص ورودی های 93  2/2/2015 49.65 دريافت
برنامه کلاسی رشته علو م اجتماعی(پژوهشگری)  2/10/2015 48.66 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی (تعاونی و رفاه)  3/2/2015 47.20 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی  9/16/2014 64.97 دريافت
برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی  9/17/2014 72.52 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی  9/16/2014 79.95 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی  2/3/2015 77.08 دريافت
برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی  9/16/2014 76.39 دريافت
برنامه کلاسی رشته مشاوره  2/2/2015 63.24 دريافت
برنامه کلاسی رشته ی کتابداری  2/25/2014 نامعلوم دريافت
     
برنامه کلاسی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی
     
Copyright (c) 1394/03/02 nt.isfpnu.ac.ir
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا